Informare privind protectia datelor personale - Calarasi Cycling

Du-te la conținut

Meniul principal :    Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată Calarasi Cycling Team are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

    Scopul colectării datelor este: verificarea corectitudinii incadrarii concurentului in categoria de participare, trimiterea notificarilor (prin intermediul electronic sau sms) cu privire la concursurile organizate de catre Calarasi Cyclin Team in calitate de organizator sau partener.

    Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare verificarea corectitudinii incadrarii dvs. in categoria de participare corecta. Refuzul dvs. determină neparticiparea la competitiile organizate de catre Calarasi Cycling Team.

    Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari : Calarasi Cycling Team.


    Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de
Calarasi Cycling Team?
□DA □NU

    Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

    Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
_______________________________________________________________
Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal